VI STØTTER

LAG MANK støtter erhvervsudvikling og udvikling af attraktive levevilkår. Som noget helt særligt har vi mulighed for at støtte etablering og udvikling af virksomheder.

FÅ HJÆLP

Din lokale koordinator er blot et telefonopkald væk

SØG TILSKUD

Alt hvad du skal bruge for at komme godt i gang.

Den Lokale Aktionsgrupppe for Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde Kommuner (LAG MANK)

LAG MANK er en frivillig forening, som støtter aktiviteter i Middelfart, Assens, Nordfyns og Kerteminde kommuner inden for følgende indsatsområder:  

  • Kultur og natur 
  • Fremtidens nye fynske jobs 
  • Fremtidens fællesskaber 

For alle indsatsområder gælder det, at LAG MANK lægger vægt på aktiviteter indenfor grøn omstilling og bæredygtig udvikling defineret som aktiviteter, der reducerer vores negative påvirkning af klima og miljø. Der uddeles årligt ca. 4.6 mio. kr. i projektstøtte. 

LAG MANKs bestyrelse arbejder frivilligt og ulønnet. En del af bestyrelsen arbejde er at indstille projekter til tilsagn ved Plan og Landdistriktsstyrelsen, som efterfølgende legalitetskontrollerer og træffer endelig afgørelse.

Den daglige drift varetages af koordinator Anders Holmskov. Kontakt Anders hvis du har spørgsmål til vores arbejde eller påtænker at ansøge om tilskud. 

Nyheder

Fynske samarbejdsprojekter

Andre støttede projekter

De fynske LAG'er

Fyn er noget særligt, og Fyn kan noget særligt. Det understreges af den store idérigdom og foretagsomhed, der er i de fynske landdistrikter.

Eksemplerne er gode og mange og det, der gør LAGen særlig, er at tingene gror nedefra, at mange forskelligartede idéer bliver til virkelighed, at lokale potentialer fremhæves, ofte i nye partnerskaber, på tværs af de fynske LAGer og altid understøtter lokale strategier.

Vi er til stede i lokalområderne, og ved, hvad der sker og hvor, det sker. Vi ser masser af lyst til innovation, iværksætteri og til at skabe det gode liv på landet.