Fremtidens fællesskaber herunder ungefællesskaber

Blandt landdistrikternes vigtigste ressourcer er de lokale kulturmiljøer, hvor fællesskaberne blomstrer. LAG MANK støtter udvikling af disse fællesskaber og initiativer, der er rettet mod udviklingen af ungemiljøer på de unges præmisser. Gode ungemiljøer giver ungdommen en fortælling om, at det er rart at være barn og ung i vores landdistrikter. Det er godt udgangspunkt for de unge, som bliver boende, og en god grundfortælling at tage med sig for de unge, der flytter længere væk efter endt ungdomsuddannelse – disse vil typisk have lyst til at flytte tilbage til et landdistrikt, når de er parate til at stifte familie.

Under indsatsområdet ’Fremtidens fællesskaber’ støtter LAG MANK:

  • Nye og/eller kreative ungefællesskaber med særligt fokus på aktiviteter, der initieres af unge.
  • Innovative initiativer der styrker borgerdrevne fællesskaber for det gode liv i et lokalsamfund eller levefællesskaber.

LAG MANK lægger vægt på multifunktionelle faciliteter, hvor kulturaktiviteter eller tiltag inden for grøn omstilling, biodiversitet eller genbrug indgår.

Bestyrelsen lægger særlig vægt aktiviteter indenfor grøn omstilling og bæredygtig udvikling defineret som aktiviteter, der reducerer vores negative påvirkning af klima og miljø.