Natur og kultur

Under indsatsområdet ’Natur og kultur’ støtter LAG MANK:

  • Kommercielle aktiviteter, der løfter udbuddet af kultur-, outdoor- og gastrooplevelser – gerne med fokus på oplevelser uden for højsæsonen og aktiviteter der kobler natur og kultur.
  • Faciliteter/aktiviteter der understøtter adgang til og oplevelser i naturen, gerne hvor det kobles med kultur.
  • Understøttelse af netværks- og samarbejdsaktiviteter i relation til ovenstående aktiviteter.

Bestyrelsen lægger særlig vægt aktiviteter indenfor grøn omstilling og bæredygtig udvikling defineret som aktiviteter, der reducerer vores negative påvirkning af klima og miljø.