Vejen til en ny lokal udviklingsstrategi

Landdistriktsprogrammet 2023 -2027 står for døren. Det betyder, at vi i de lokale aktionsgrupper fået mulighed for at tage et kritisk blik på vores område og samtidig begive os ud i den svære kunst at kigge ind i fremtiden og tegne retningen for de kommende års LAG-arbejde.

Første skridt blev taget d. 29. august 2022, hvor LAG MANK 2023-2027 blev etableret på en stiftende generalforsamling i Vissenbjerg. Herefter trak den nydannede bestyrelse i arbejdstøjet, og har i de seneste måneder i samarbejde med konsulentvirksomhederne LG Insight og Holmskov Consult arbejdet med at formulere den lokale udviklingsstrategi for perioden 2023 – 2027.

Allerede fra begyndelsen af processen valgte bestyrelsen at indgå samarbejde med LAG SØM (Syd, Øst og Midtfyn). Vi har en grundlæggende tro på og erfaring med fra seneste programperiode, at vi når længere gennem samarbejde på tværs af Fyn. Samarbejdet har ikke medført ens udviklingsstrategier, men de er formuleret således, at vi allerede nu har udlagt sporene til et værdifuldt partnerskab.

Bestyrelsen er taknemlig for, at så mange har haft mulighed for at bidrage i processen, dele ud af gode ideer, komme med inspiration og pege på de områder, hvor LAG MANK kan gøre en forskel. Der er blevet afholdt 5 inspirationsworkshops med deltagere fra vores medlemskreds, repræsentanter fra lokale organisationer, foreninger, kommuner, virksomheder.

Tre indsatsområder

Bestyrelsen er på baggrund af udviklingsarbejdet kommet frem til følgende tre indsatsområder for LAG MANKs arbejde i de kommende år:

Kultur- og natur

 • Kommercielle aktiviteter, der løfter udbuddet af kultur-, outdoor- og gastrooplevelser – gerne med fokus på oplevelser uden for højsæsonen og aktiviteter der kobler natur og kultur.
 • Faciliteter/aktiviteter der understøtter adgang til og oplevelser i naturen, gerne hvor det
  kobles med kultur.
 • Understøttelse af netværks- og samarbejdsaktiviteter i relation til aktivitet 1.1 og 1.2.

Fremtidens nye fynske jobs

 • Innovativ produktion, afsætning og services inden for videnserhverv, fødevarer- og
  techindustri, herunder innovative underleverandører til de tre nævnte brancher.
 • Innovative initiativer der understøtter nye samarbejdsformer. Eksempelvis coworking eller
  fællesskaber.
 • Understøttelse af netværks- og samarbejdsaktiviteter i relation til aktivitet 2.1 og 2.2.,
  herunder samarbejder der inkluderer partnere udenfor LAG MANKs område.

Fremtidens fællesskaber

 • Nye og/eller kreative ungefællesskaber med særligt fokus på aktiviteter, der initieres af unge.
 • Innovative initiativer der styrker borgerdrevne fællesskaber for det gode liv i et
  lokalsamfund eller levefællesskaber. LAG MANK lægger her vægt på multifunktionelle
  faciliteter hvor kulturaktiviteter eller tiltag indenfor grøn omstilling, biodiversitet eller
  genbrug indgår.

For alle indsatsområder gælder det, at bestyrelsen prioriterer aktiviteter indenfor grøn omstilling og bæredygtig udvikling defineret som aktiviteter, der reducerer vores negative påvirkning af klima og miljø.

Læs hele strategien