Om bestyrelsen

’De lokale aktionsgrupper tegnes af bestyrelsen, der består af 2/3 folkevalgte borgere og 1/3 politisk udpegede repræsentanter fra kommuner og regioner. Til deres arbejde får de stillet midler til rådighed fra den danske stat og EU. Med pengene følger muligheden for, at borgere, virksomheder og foreninger kan engagere sig og få indflydelse på den lokale udvikling. De lokale aktionsgrupper bestemmer, hvad pengene skal bruges til lokalt, og hvilke projekter der skal have tilskud inden for de af EU udstukne rammer.

Alle over 15 år, der er bosiddende i vores område eller repræsenterer en virksomhed i vores geografi, kan gratis blive medlem af foreningen. Du melder dig ind ved at kontakte koordinator.

Se foreningens vedtægter

Forretningsorden LAG MANK 2023 – 2027 – gældende fra 2024.02.20

Borgerrepræsentanter

Carsten Petersen, formand
Sø Søby
Tlf. 2124 5196

Olaf Erichsen
Nr. Aaby

Bogdan Vasii

Poul Rasmussen, næstformand
Kerteminde

Erhvervsrepræsentanter

Kristoffer Dunne
Middelfart

Charlotte Kjær
Ebberup

Kent Stenvang
Bogense

Martin Ludvigsen
Rønninge

Foreningsrepræsentanter

Lars Greve

Finn Sørensen

Helle Boesen

Karen Louise Bencke

Offentligt udpegede repræsentanter

John Kruse
Middelfart Kommune

Vagn Top
Assens Kommune

Jens Gantriis
Kerteminde Kommune

Lasse Mogensen
Nordfyns Kommune

Kim Johansen
Region Syddanmark