Udvalgte støttede projekter i programperioden 2014-2022 (historie)

Fødevareerhverv

I forrige programperiode arbejdede LAG MANK under temaet Fødevareerhverv med følgende aktiviteter:

Aktivitet 1:
Udvikling af lokale produkter og etablering af produktioner herunder teknologiudvikling inden for fødevaresektoren.

Aktivitet 2:
Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter inden for markedsføring og afsætning.

Aktivitet 3:
Oplevelser som en del af produktion og afsætning

Se den fulde liste over støttede fødevareprojekter her

Naturturisme

I forrige programperiode arbejdede LAG MANK under temaet Naturturisme med følgende aktiviteter:

Aktivitet 1:
Udvikling af kommercielle produkter/salgbare aktiviteter, herunder produkter, hvor overnatning og aktiviteter tilbydes som pakker – med særligt fokus på aktiviteter uden for højsæson.

Aktivitet 2:
Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger mv)

Se den fulde liste over støttede projekter under temaet Naturturisme her

Friluftsliv og nye boformer

I forrige programperiode arbejdede LAG MANK under temaet Friluftsliv og nye boformer med følgende aktiviteter:

Aktivitet 1:
Etablering af geografisk og/eller tematisk sammenhængende støttefaciliteter inden for natur- og friluftsliv.

Aktivitet 2:
Udvikling af planer for lokalområder, udarbejdelse foranalyser og investering i omdannelse af bygninger til almennyttige formål ifm. etablering af nye boformer.

Se den fulde liste over støttede projekter under temaet Friluftsliv og nye boformer her