Omrigning af O92 til hummerfiskeri med tejner

Projekt: Omrigning af O92 til hummerfiskeri med tejner

Tilskud: 186.000 kr.

Link: Facebook-side

Forekomsterne af sorthummer er i fremgang i den sydlige del af Kattegat, de forlyder, at man nu kan fange hummer så langt mod syd som Sprogø.

Den øgede mængde hummer, de gode priser og dårlige fremtidsudsigter for torskefiskeriet har medført, at Søren og Henrik Clausen har valgt at satse 100 % på fangst af hummer med tejner fra den gamle fisketravler O.92. Samtidig vil de arbejde på gennem sociale medier at afsætte en del af fangsten direkte til de fynske forbrugere.