Fremtidens fynske jobs

Under indsatsområdet ’Fremtidens fynske jobs’ støtter LAG MANK:

  • Innovativ produktion, afsætning og services inden for videnserhverv, fødevarer- og techindustri, herunder innovative underleverandører til de tre nævnte brancher.
  • Innovative initiativer der understøtter nye samarbejdsformer. – eksempelvis coworking eller fællesskaber.
  • Understøttelse af netværks- og samarbejdsaktiviteter i relation til aktivitet 2.1 og 2.2., herunder samarbejder der inkluderer partnere udenfor LAG MANKs område

Bestyrelsen lægger særlig vægt aktiviteter indenfor grøn omstilling og bæredygtig udvikling defineret som aktiviteter, der reducerer vores negative påvirkning af klima og miljø.