Sådan søger du

Har du en god ide til, hvordan der kan skabes flere arbejdspladser, eller vil jeres forening/organisation gerne udvikle lokalområdet, så kontakt i første omgang vores koordinator for sparring og vejledning i forhold til, om ideen falder inden for LAGens udviklingsstrategi.

Når du vil ansøge, skal du gøre det online. Du opretter dig ved at gå ind på Landdistriktsstyrelsens hjemmeside. Her ligger gældende vejledning samt skabeloner, som du måske får brug for.

Bilag til ansøgningen
Udover ansøgningen skal du vedlægge følgende (hvis relevant):

Erhvervsansøgninger/kommercielle projekter:

 • Seneste årsregnskab
 • Forretningsplan – benyt f.eks. skabelon fra virksomhedsguiden.dk
 • Bedst mulig dokumentation for at restfinansiering kan fremskaffes
 • 1 tilbud/overslag på udgiftsposter over 50.000 kroner og 2 sammenlignelige tilbud/prisoverslag på udgiftsposter over 300.000 kr. ekskl. moms
  • For bygge- og anlægsprojekter med et samlet budget på mere end 300.000 kr. eksklusive moms gælder det, at der senest på udbetalingstidspunktet skal vedlægges dokumentation for, at tilbudsloven er overholdt. Se mere på livogland.dk
 • Dokumentation for at brugt udstyr, som indgår i projektet, ikke har være handlet med offentligt tilskud herunder EU-tilskud inden for de seneste syv år.
 • Hvis ansøger er delvis momsfradragsberettiget, skal der senest på udbetalingstidspunktet vedlægges bindende svar fra SKAT. Se Skats hjemmeside for mere information.
 • Nødvendige tilladelser (fx byggetilladelser) senest ved udbetaling
 • Eventuelle samarbejdsaftaler
 • De minimis erklæring

Almennyttige projekter

 • Vedtægter hvis ansøger er en selvejende institution eller forening.
 • Seneste årsregnskab
 • Bedst mulig dokumentation for at restfinansiering kan fremskaffes
 • 1 tilbud/overslag på udgiftsposter over 50.000 kroner og 2 sammenlignelige tilbud/prisoverslag på udgiftsposter over 300.000 kr. ekskl. moms
  • For bygge- og anlægsprojekter med et samlet budget på mere end 300.000 kr. eksklusive moms gælder det, at der senest på udbetalingstidspunktet skal vedlægges dokumentation for, at tilbudsloven er overholdt. Se mere på livogland.dk.
 • Dokumentation for at brugt udstyr, som indgår i projektet, ikke har være handlet med offentligt tilskud herunder EU-tilskud inden for de seneste syv år.
 • Eventuelt uddybende projektbeskrivelse
 • Nødvendige tilladelser (fx. byggetilladelse)
 • Hvis ansøger er delvis momsfradragsberettiget, skal der vedlægges bindende svar fra SKAT. Se Skats hjemmeside for mere information.
 • Eventuelle samarbejdsaftaler

Kriterier for tildeling.
Alle ansøgninger i en given ansøgningsrunde bedømmes ud fra følgende kriterier:

 • Relevans ift. foreningens målsætninger
 • Projektbeskrivelse
 • Er projektet fuldt oplyst?
 • Ansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed
 • Lokal forankring
 • Samarbejde
 • Nyhedsværdi og innovation
 • Projektets levedygtighed
 • Kritisk kapital – gør aktionsgruppens midler en forskel?
 • Risiko: Gennemføres projektet ved tilskud fra LAG?
 • Effekter

I tillæg hertil har LAG MANK udpeget yderligere to prioriteringskriterier:

 • Grøn omstilling og bæredygtig udvikling, der defineres som aktiviteter, som reducerer vores negative påvirkning af klima og miljø.
 • Projektets aktualitet i henhold til udviklingsstrategiens indsatsområder

Sådan vægter vi de enkelte kriterier.

Sådan bedømmer vi din ansøgning.
Det er et krav, at et projekt opnår minimumscoren i alle kriterier for at blive indstillet til tilsagn. Projekter, der opnår minimumsscoren i alle kriterier og scoren to eller tre i bedømmelseskriterie 8, ”kritisk kapital”, vil blive indstillet til tilsagn på mindre end det ansøgte beløb.

Bestyrelsen vurderer projekterne individuelt og i forhold til hinanden i en given indstillingsrunde for at kunne afgøre, hvilke der har det højeste antal point og dermed bedst lever op til prioriteringskriterierne. Det betyder, at et projekt, der har fået afslag i én ansøgningsrunde, godt kan blive indstillet i en anden runde.