Naturturisme

LAG MANK støtter den interessebaserede turisme inden for natur- og friluftsliv.

LAG MANK ser et stort potentiale i udvikling af den interessebaserede turisme inden for natur- og friluftsliv. Feriemønstrene ændrer sig voldsomt i disse år fra den traditionelle længere familieferie til flere små ferie/forlængede weekendophold spredt ud over hele året. De korte ferier benyttes gerne til at dyrke friluftsinteresser og ligger typisk uden for højsæson.

LAG MANK vil inden for naturturisme arbejde for en kvalitativ forbedring af aktiviteter/produkter, faciliteter og interessebaserede feriepakker med henblik på dels at tiltrække flere kunder uden for højsæsonen, dels synliggøre områdets naturværdier og tilgængelighed over for nuværende og kommende beboere.

Mål 2: Udvikling af attraktive naturoplevelser

Aktivitet 1:

Udvikling af kommercielle produkter/salgbare aktiviteter, herunder produkter, hvor overnatning og aktiviteter tilbydes som pakker – med særligt fokus på aktiviteter uden for højsæson.

Aktivitet 2:

Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger mv)