Digital naturformidling i Lillebælt,

Projekt: Bionaut – digital naturformidling i Lillebælt

Tilskud: 150.700 kr.

Link: Bionaut

Nordfyns Billedskoles projekt ¨Kultur på hjul – Kultur til alle” sigter mod at styrke kulturelle tilbud til unge i på Nordfyn og udenfor kommunegrænserne ved at skabe en mobil billedskole i form af en trailer med alt det grej en sådan skole har behov for. Traileren skal være værktøjet til at nå børn og unge, der har begrænset adgang til kunst og kultur i dagligdagen på grund af transport- eller trivselsproblemer.

Projektet inddrager skoler, arrangerer workshops og deltager i kulturelle events i og udenfor kommunen – her er det de unge, som er med til at sætte dagsordenen. Målet er at give unge mulighed for at udtrykke sig gennem kunst, skabe positive fællesskaber og øge trivslen.