Maritim Center Lillebælt - Nye bro- og havnefaciliteter

Projekt: Maritim Center Lillebælt – Nye bro- og havnefaciliteter

Tilskud: 1.000.000 kr

Link: Maritim Center Lillebælt

Fire foreninger på Gl. Havn i Middelfart sigter mod at udvikle den rekreative infrastruktur med nye bro- og havnefaciliteter til gavn for de maritime fællesskaber og herigennem tiltrække unge til det maritime fritidsmiljø. Initiativet er udviklet i partnerskab af foreningerne Dykkerklubben Marsvinet, Bælthaven, Lillebælt Værft og Bådelauget med det igangværende byggeri af Maritim Center Lillebælt som base.  Udover de involverede partnere vil udnyttelsen af faciliteterne komme skoler, naturformidlere og turismen til gavn, Konkrete forventede effekter inkluderer et øget antal uorganiserede brugere, flere besøg fra skoler og turister, etablering af ungdomsafdelinger og øget medlemstal i foreningerne.