Temamøder efteråret 2023 om det gode ungdomsliv, innovative fællesskaber og multifunktionelle faciliteter

LAG MANK sætter på to inspirationsmøder fokus på fællesskaber. Med temamøder om ungeliv og multifunktionelle faciliteter samt 4.6 mio. kr. i uddelingspuljen i 2024 tager LAG MANK hul på en ny programperiode. LAG MANK sætter med ny udviklingsstrategi ekstra fokus på bosætning, og hvad der skal til for at fastholde de næste generationers interesse for…