LAG MANK sætter på to inspirationsmøder fokus på fællesskaber.

Med temamøder om ungeliv og multifunktionelle faciliteter samt 4.6 mio. kr. i uddelingspuljen i 2024 tager LAG MANK hul på en ny programperiode.

LAG MANK sætter med ny udviklingsstrategi ekstra fokus på bosætning, og hvad der skal til for at fastholde de næste generationers interesse for at blive boende eller flytte til vores landkommuner. De nære fællesskaber går igen, når det gode liv på landet skal beskrives, men hvordan ser fremtidens fællesskaber ud, og hvordan får vi styrket det gode ungdomsliv på landet? De spørgsmål søger vi svar på over to temamøder i efteråret 2023.

På begge temamøder vil LAG MANK fortælle om mulighederne for projektstøtte i de kommende år, ligesom der vil være mulighed for en snak om muligheden for projektstøtte.
Det er gratis at deltage i arrangementerne, men husk tilmelding af hensyn til l forplejning. Skriv til koordinator@lag-mank.dk.

Det gode ungdomsliv – temamøde d. 24. oktober på CulturArte, Byvejen 5 i Køng

D. 24. oktober kl. 19. sætter LAG MANK fokus på det gode ungeliv, og hvilken rolle ens egen erfaring med et godt ungdomsliv på landet spiller, når vi rammer den alder, hvor vi skal slå os ned og stifte familie. Eva Mærsk, som i 2022 fik stor ros for hendes Ph.d. om det gode ungdomsliv på landet, kommer og fortæller om, hvad der får unge til at flytte eller blive i deres hjemby, og hvorfor vi måske skal begynde at se fraflytterne som potentielle tilbageflyttere. Efterfølgende vil Tyge Mortensen fra landsbyen Rudme på Midtfyn gøre os klogere på, hvordan vi kommer udenom det paradoks, at det ofte er de ”voksne” i de lokale foreningsmiljøer, som igangsætter og driver ungdomsaktiviteter – måske uden helt at vide, hvad ungdommen i 2023 efterspørger. Hvad gør vi ved det?

Innovative fællesskaber og multifunktionelle faciliteter – temamøde d. 7. november kl. 19 på Industrien, Bredgade 73 i Aarup

D. 7 november ser vi lidt bredere på udvikling af nye og eksisterende fællesskaber. Fysiske faciliteter betyder meget for udviklingen af fællesskaber, og derfor har det også betydning, hvordan vi arbejder med de fysiske rammer. Vi har derfor inviteret Lokale og Anlægsfonden til at fortælle om fondens arbejde med udvikling af faciliteter, der rummer mange brugergrupper, og hvordan bæredygtighed bør tænkes ind som grundpræmis, når man som lokalsamfund påbegynder planlægning af nye faciliteter. Efterfølgende får vi fortællingen om det fantastiske ildsjæle-initiativ Maltfabrikken fra Ebeltoft og den spændende transformation fra forladt industribygning til et sted for kunst, kultur, erhverv og iværksætteri.

Flyer temamøder om fællesskaber efterår 2023

Invitation til temamøder