Fundraisingdag Fyn – en guldgrube af viden

”Vi skal hjælpe hinanden, ikke udkonkurrere hinanden”. I Dyreborg på Horneland har de fundet opskriften på fællesskaber og udvikling af lokalsamfundet med hjælp fra fondsmidler.

Man skal være omstillingsparat og udvikle sig, således ens lokalsamfund kan overleve i fremtiden. Det er holdningen i Dyreborg på Horneland. Det nedlagte bådebyggeri er ved at blive omdannet til moderne trail-center for outdoor-aktiviteter, café, krea-værksted og meget mere; en proces, der har været undervejs i 5 år.

Ejeren af bygningen Michael Skov Hansen er en lokal entreprenør og ildsjæl, der bruger sine mange års erfaring fra blandt andet kultur- og fritidslivet til at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet. 6 nye j

ollepladser, en sauna og et stort fælles orangeri er godt på vej ligesom, der afholdes mange lokale kulturarrangementer og foredrag, der oplyser om og inspirerer til bæredygtig udvikling. Bl.a. puljen Samlingskraft, drevet af By og Land Danmark, understøtter lokale frivillige i formidling af bygningskultur, bæredygtighed og engagering af flere i fællesskaber omkring særlige steder i hele landet.

Dyreborgs mange forskellige aktører/foreninger: Bådebyggeriet, Byrum Dyreborg, Dyreborg Havn, Dyreborg Kulturhus, den frivillige købmandsbutik “Provianten” og beboer- og motionsforeningen m.fl. er alle gode til at søge midler og hjælpe hinanden med at tænke på tværs af de mange projekter. Det har betydet donationer fra flere fonde og bidragsydere, blandt andet LAG SØM, Nordea-fonden, Lokale- og Anlægsfonden, Øernes Kunstfond, Realdania, Landdistriktspuljen, Friluftsrådet, Sparekassen Sjælland-Fyn og Faaborg-Midtfyn Kommune.

”Det er meget berigende og danner stærke lokale fællesskaber, når man skaber noget sammen. Vi skal hjælpe hinanden, ikke udkonkurrere hinanden. Så det er ikke kun selve projektet; det er også alt det, det fører med sig”, siger Michael Skov Hansen.

Michaels store erfaring med fundraising gør, at han har en masse viden om, hvad man skal være opmærksom på.  Der er især tre vigtige pointer, han gerne vil have frem.

  1. Fra man får en god idé til man står med et færdigt projekt, kan der nemt gå nogle år. Så tålmodighed er meget vigtig og det er afgørende man ikke starter før finansiering og alle tilladelser er opnået.
  2. Et andet godt råd er at tage udgangspunkt i områdets stedbundne potentialer. Hvad kendetegner området, hvilke samarbejdspartnere er der? Brug det, I har i forvejen. Så er chancen for succes størst.
  3. Og endelig at række ud til fondene. Så snart der foreligger et idegrundlag, bør man tage fat i de fonde, man har udset sig. De kan være sparringspartnere og hjælpe med at få projektet ind på rette spor.

Tag også gerne fat i potentielle bidragsydere, der ikke nødvendigvis er fonde. Virksomheder, både de lokale og udenbys. Da Michael hørte, Facebook kom til Danmark for at etablere “Meta Odense Data Center” og de samtidig havde annonceret, de ville være den “gode nabo” omkring støtte til kultur- og fritidslivet, greb han chancen og kontaktede Facebook´s hovedkontor i Californien. Det endte med, der blev givet et tilskud til foreningen Carl Nielsen Legepark til opførelse af en friluftsscene “Carls Colosseum” med 800 siddepladser i komponistens Carl Nielsen fødeby Nr. Lyndelse. Scenen blev indviet i forbindelse med stort Skt. Hans arrangement i 2023.

Michael Skov Hansen deltog også i Fundraisingdag Fyn i 2022, hvor Albani Fondens oplæg inspirerede ham til at gå hjem og søge fonden – og de fik pengene!

Tilmeld dig og din forening til Fundraisingdag Fyn d. 18 april her: https://fmk.nemtilmeld.dk/108/

Vil du vide mere om Fundraisingdag Fyn, kan du kontakte:

Julie Hartung, Faaborg-Midtfyn Kommune tlf.: 72 53 17 58

Hanne Bille, Nordfyns Kommune tlf.: 21 59 89